Kateřina Meletzká

1 Jak by vypadala škola podle vašich představ kdyby, jste měli ve všem volné ruce?

Vytvořila bych ji s podobně smýšlejícími rodiči. Našla učitele, kteří učí s nadšením a kteří jsou spokojení se svým životem. Pak bych ji umístila do lesa. Děti by se podílely na jejím vybudování i chodu. A učily by se nejen od učitelů, ale i od sebe navzájem.

2. Co vás ve věku dítěte nejvíce štvalo na dospělých?

Pokud chtěli, abych se chovala jako dospělá, protože jsem nevěděla, co to je.

3. Co vám na dospělých vadí dnes?

 Pokud dospělost zaměňují za strnulost v bezpečí pravidel a starých vzorců nebo v zajímavě znějících teoriích.

4. Jakých vlastností si nejvíce vážíte na dětech?

 Děti jsou pro mě inspirací v intenzitě prožitku. V nezastavitelnosti, pokud se k něčemu rozhodnou, v úžasu jaký dávají najevo, pokud je něco, co pro ně opravdu stojí za to, a také v nekompromisním vypojení pozornosti, pokud je něco co je nezaujme.