Jóga pro děti - Lucie Ziesbergerová

 

Narodila jsem se v roce 1984 a pracuji jako učitelka v mateřské škole. Po maturitě na Slezském gymnáziu
v Opavě jsem absolvovala bakalářský obor Učitelství pro MŠ na OSU (2005-2008) a navazující magisterský obor Pedagogika předškolního věku na UHK (2009-2012), který jsem studovala již při zaměstnání.

K Montessoripedagogice jsem se dostala díky Kateřině Pavlíčkové začátkem roku 2014, kdy jsem učila jejího syna v MŠ. Od té doby objevuji nové cesty nejen v pracovním směru.

Ve stejné době jsem začala cvičit hatha jógu pod vedením Bohunky Kvarčákové a tyto prvky jsem postupně začala zařazovat i ve školce. Brzy jsem zjistila, že v dnešní uspěchané době má jóga své místo nejen u dospělých. Jóga
přirozenou, hravou formou rozvíjí pohybové dovednosti a fantazii dětí, učí je respektovat samy sebe i ostatní a v neposlední řadě nabízí dětem prostor ke zklidnění a relaxaci.

- vzdělávací kurz Respektovat a být Respektován, akreditováno MŠMT ČR 25. 10. 2006 pod č.j. 23 421/2006-25-473,  PhDr. Pavel Kopřiva, Mgr. Tatjana Kopřivová, 2014 (30 hodin)

- seminář Pohybové a hudební hrátky spojené s jógou pro děti a míčkováním, Společnost Montessori - Praha, Bc. Martina Štanclová, 2014 (8 hodin)

- Jógové hry pro předškoláky,  akreditováno pod č. j. MŠMT 33411/2013-1-671, Hana Luhanová, 2015 (10 hodin)

- Jógové hry v mladším školním věku akreditováno pod č. j. MŠMT 33411/2013-1-671, Hana Luhanová, 2015 (10 hodin)

- Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy,akreditováno MŠMT pod č.j. MSMT - 10649/2014-1-291, Marie Homolková, 2015 (5hodin)

- Metodika cvičení dětské jógy,  akreditováno pod č. j. MŠMT 38151/2012-201-670, Bc. Hana Luhanová; Mgr. Olga Tajovská, 2015 (36 hodin)

- Jógová dobrodružství, akreditováno pod č. j. MŠMT 33411/2013-1-671, Bc. Iveta Hanušová, 2015 (16 hodin)

- Seminář Jóga pro děti, akreditované vzdělávací centrum Power Yoga Akademie s.r.o., Pavel Hájek, 2015 (11 hod)

- Motivační jógové hry pro děti, akreditováno pod č. j. MŠMT 26811/2015-2-645, Bc. Iveta Hanušová, 2016 (18 hodin)

Jóga od 3 let https://spolek-pro-rodinu.webnode.cz/news/joga-pro-deti-od-3let-kazde-pondeli/

Jóga od 6ti let https://spolek-pro-rodinu.webnode.cz/news/joga-prodeti-od-6ti-let-kazde-pondeli/