Kam po mateřské?

Tisková zpráva

Co budu dělat po mateřské?

Beseda s odborníky pro maminky a tatínky.

Kdy: čtvrtek 16. 3. 2017, 9 -12 hodin

Místo: Matiční dům – sál v 1. patře, prostory spolku ZaOpavu

Pořadatel: Spolek pro rodinu Opava, Milada Nováková, Zuzana Quisová

Mail a web: spolek.pr@gmail.com, www.spolek-pro-rodinu.webnode.cz

Popis akce:

Ve čtvrtek 16. března jsme pozvali do Matičního domu odborníky z Úřadu práce ČR – kontaktního pracoviště Opava, kteří mohou informovat maminky i tatínky, kteří se zajímají o to, co je čeká po ukončení rodičovské dovolené, v případě, že se nebudou, nebo nemohou vrátit do původního zaměstnání. Je možné, že se rodič během rodičovské dovolené rozhodl pro jinou pracovní profesi, než vykonával před narozením dítěte, nebo má zájem podnikat, anebo bylo jeho místo zrušené.

Odbornice na problematiku vstupu do evidence nezaměstnaných paní Miluše Orlíková poradí rodičům, co vše je čeká, pokud se budou evidovat na úřadu práce. Pokud bude mít rodič zájem o rekvalifikaci, může mu Mgr. Lukáš Hartoš poradit, jaké jsou možnosti rekvalifikace na opavském úřadě práce. Poslední odborník, který se zúčastní besedy Bc. David Roubal může odpovídat na dotazy týkající se finančního příspěvku pro nezaměstnané, kteří zahájí OSVČ.

Cíl akce:

Každý se může samozřejmě nezávisle informovat o této problematice individuálně na pracovním úřadě. My jsme zvolili formu besedy, protože z naší zkušenosti víme, že tato forma informovanosti má více rozměrů. Kromě informací od odborníků, se může rodič inspirovat jinými besedujícími rodiči, jejich příběhy, ale také dozvědět se informace, které potřeboval vědět a zapomněl se na ně zeptat.

Komunita těchto tematicky laděných besed také dokáže posílit sebevědomí jednotlivých besedujících, kteří se setkávají s jinými podobnými životními problémy a tak nastartovat cestu, na kterou by se sami obávali nastoupit.

Touto akcí sledujeme dva hlavní body, které jsou pro rodinu v dnešní době stěžejní. První je to, že se v rodině zásadně změní situace příchodem nového člena - dítěte. Změní se hlavně možnost flexibility, rodič chce svému dítěti přirozeně věnovat co nejvíce času. Není vhodné, aby dítě trávilo celý den v hlídacích zařízeních s cizími lidmi, tím se narušuje integrita rodiny i vzájemné vazby mezi členy rodiny.

Další bod bývá často změna pohledu na to, čím by se chtěl rodič živit. Při dennodenní, většinou i noční péči o dítě, si může rodič uvědomit své hodnoty, schopnosti, které by mohl uplatnit ve zcela jiné profesi, než dosud vykonával.   

Milada Nováková

předsedkyně Spolku pro rodinu Opava

2.2. 2017