Klub arťásek pro rodiče s malými dětmi

Klub pro rodiče s malými dětmi.
Budeme si povídat o barvách, zpívat a tvořit.
Bude probíhat každé úterý, první hodina je zdarma.
Je potřeba se přihlásit na celý turnus 11 lekcí.
Celý turnus stojí 600 Kč, čili 60 kč jedno setkání + 1 zdarma.
prosím hlaste se na spolek.pr@gmail.com
lektor: Milada Nováková