Seminář k vzdělávacímu programu pro matky pečující o děti

Milé maminky, 

otvíráme druhý turnus seminářů pro maminky! Přijďte na infoschůzku ve čtvrtek 25.1. v 9 hodin do Matičního domu!

Na tomto semináři se již můžete domluvit na konkrétním kurzu, o který budete mít zájem.
Zde jsou jednotlivé kurzy z nabídky:

Kurz Motivace-zaměřen na podporu motivace ve vztahu k uplatnění na trhu práce, seznamuje účastníky s aktualitami trhu práce a jeho aktuálními regionálními požadavky. 
Kurz Rodiče na trhu práce-zaměřen na problematiku postavení rodičů na trhu práce-jejich práv a povinností.  
Kurz Rodičovské kompetence-zaměřen na rozvoj rodičovských kompetencí-kompetence ke vztahu, k blízkosti, ke spolupráci, porozumění, empatie, psychický vývoj dítěte a jeho potřeby. 
Kurz Time management pro rodiče-plánování času, úspory času, stanovení priorit. 
Kurz slaďování rodinného a pracovního života-zaměřen na problematiku plánování, potřeb rodiny a jejich zabezpečení, role otce, matky, potřeby rodiny, role zaměstnance. 
Kurz Sebedůvěra a její budování-zaměřen na schopnost pochopit své silné stránky, vycházet z nich při seberealizaci, být schopen se dále rozvíjet. 
Kurz Zvládání stresu-zaměřen na techniky zvládání stresu. 

 

Rozsah každého kurzu 8 hod a osvědčilo se nám, když to bylo ve 4 hodinových blocích. 
 
Pak je k dispozici kurz Finanční gramotnost-zaměřen na rozvoj znalostí v oblastech: management rodinných financí, finanční trh-bankovní a nebankovní sféra, orientace ve finančních službách a produktech, spoření, úvěry, hypotéky, bonita, dluhová past. Celková délka tohoto kurzu je 24 hod. 

Dále navazují individuální sezení s poradcem trhu práce a koučem v délce cca 10 hod., kde díky individuálnímu přístupu profesní diagnostice obdržíte každý účastní osobní plán rozvoje osobnosti na jehož základě bude mít možnost začátkem roku 2018 účastnit se rekvalifikačního kurzu dle svých požadavků.
 
Hlídání dětí zajistíme.  
 
V případě nezájmu o uvedená témata bychom mohli zkusit hledat jiná řešení, ale to bych nechal až jako následující téma pro možné osobní jednání.  

 
Celé školení je pro účastníky ZDARMA a mají nárok na proplacení cestovného.