ARŤÁSEK

Volný Ateliér pro všechny věkové kategorie. K dispozici budou papíry, štětce, barvy. Volné tvoření pro sebevyjádření. Nebudeme se učit kreslit a malovat. Proč? Protože,zde půjde o odpočinkový a relaxční proces - mé já vyjádřené v tvorbě. Tempo,styl a dynamiku tohoto procesu si každý udá sám.
V dnešní době jsme téměř celý den zaměření na "výkon", což je mnohdy velmi vyčerpávající a my si to už ani neuvědomujeme.
V Arťásku se ponoříme do procesu samotné tvorby, kouzla barev a tahů štětce, taková činnost nám může pomoci uvolnit se a zharmonizovat.
vstup: 50 Kč
děti: 20 Kč