Když máma a táta pracují

Projekt
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 049/03_16_047/CLLD_15_01_263
Název výzvy: Výzva MAS Opavsko - Prorodinná opatření 2017
Název projektu CZ: Když máma a táta pracují
Název projektu EN:
Anotace projektu:
Tento projekt zajistí služby péče o dítě mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Cílem projektu je zajištění péče o děti i v době, kdy jsou standartně školní kluby ( družiny ) uzavřeny.
Projekt rovněž řeší i doprovod dětí vlakem zpět do Opavy po ukončení pečující služby v 17 hod.
Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo integrované strategie: CLLD_15_01_263
Název integrované strategie: Místní integrovaná strategie komunitně vedeného
rozvoje území Místní akční skupiny Opavsko 2014 - 2020

Projekt

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 049/03_16_047/CLLD_15_01_263

Název výzvy: Výzva MAS Opavsko - Prorodinná opatření 2017

Název projektu CZ: Když máma a táta pracují

Název projektu EN:

Anotace projektu:

Tento projekt zajistí služby péče o dítě mimo režim vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Cílem projektu je zajištění péče o děti i v době, kdy jsou standartně školní kluby ( družiny ) uzavřeny.

Projekt rovněž řeší i doprovod dětí vlakem zpět do Opavy po ukončení pečující služby v 17 hod.

Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj

Číslo integrované strategie: CLLD_15_01_263

Název integrované strategie: Místní integrovaná strategie komunitně vedeného

rozvoje území Místní akční skupiny Opavsko 2014 - 2020

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 1.9.2017

Předpokládané datum ukončení: 30.6.2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 22

Skutečné datum zahájení: 1.9.2017

Jaký problém projekt řeší?

Prioritním problémem je sladění pracovního a rodinného života. Konkrétně pomoc rodičům s péčí o

dítě v době, kdy jsou v práci. Projekt řeší především problém rodičů pečujících o jedno a více dětí

umístěných na 1. stupni základní školy, nebo přípravné třídy ZŠ, kteří nemají kam umístit dítě před

začátkem ranní družiny (klubu) a po skončení její provozní doby v odpoledních hodinách. Jde

Sestava vytvořena v MS2014+ GKNOVMIL 31.3.2017 11:35

3

především o rodiče, kteří mají zaměstnání s pevnou pracovní dobou nebo jejich zaměstnání

neumožňuje zkrácený úvazek, či jinou pracovní flexibilitu. Rodiče by museli buď, práci opustit, nebo si

najít jinou práci mimo obor své odbornosti. Rodiče žijící mimo okresní město musejí za prací většinou

dojíždět, což jim zase prodlužuje časový interval po skončení pracovní doby, kdy mohou děti

vyzvednout ze školy.

Projekt řeší rovněž nezaměstnanost zejména starších osob nad 50 let, které tímto získají uplatnění na

trhu práce.