Spolek pro rodinu Opava

Vědomá rodina, jejíž členové žijí ve vzájemném respektu a uvědomují si vlastní zodpovědnost za svůj život.

Jsme nezisková organizace jejíž posláním je podpora a ochrana integrity rodiny. Zaměřujeme se zejména na podporu rodin s malými dětmi, pomoc při slaďování rodinného života a práce. Dále na poradenskou podporu a hledání řešení v běžném životě občanů. Svou činností chceme především posílit a ukázat možnosti samostatného řešení otázek života.  

 

Historie spolku

1.6. 2015 se sešly tři maminky a jeden tatínek a shodli se, že založí Spolek pro rodinu v Opavě.

dne 15.7. 2015 byl spolek zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě. Pod IČ: 04246128

Maminky Milada Nováková, Zuzana Quisová a Jana Žůrková se statečnou podporou tatínka Jiřího Chodury, který při rokování maminek balancoval mezi dětmi pod třešní, založily spolek. Se společným zájmem konat vše pro podporu vědomé rodiny. Pod pojmem vědomá rodina si představujeme členy rodiny, kteří si uvědomují svou vlastní zodpovědnost za svůj život, nejedou v tzv. diktátu společnosti a státu, ale ani proti němu, jdou si vlastní cestou a žijí, pracují a vychovávají své děti v souladu se svou intuicí, která jim napovídá jakou cestou se dát na každodenních peripetiích, které život s dětmi nabízí. 
              Milada Nováková                                Zuzana Quisová                                          Hana Kubesová

            předsedkyně spolku                     místopředsedkyně spolku                                     tajemnice

      maminka dvou dětí, manželka:              maminka, u které nevíme,                        maminka malé dcerky, usměvavá, 

       "naslouchám svým dětem                      kde si dokáže najít čas                                  ochotná spolupracovnice     

         a učím se s nimi žít"                             s námi vymýšlet aktivity,

                                                                      při starání se o své tři děti

                                                            zahradu a  budování jezírkového areálu.      

Hana Kubesová

tajemnice

maminka malé holčičky a naše usměvavá a ochotná spolupracovnice. 

 

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek: