Neplodnost žen a mužů v souvislosti s dnešní dobou, jak pomoci s tradiční čínskou medicínou a homeoterapií, - Ing. Aleš Sušický

Dobrý den, pane Sušický, děkuji vám za to, že jste přijal naše pozvání povídat o neplodnosti a vlivu dnešní doby na ni z pohledu tradiční čínské medicíny a homeoterapie na našem festivalu Respekt k porodu – respekt k životu,který se letos uskuteční 29.5. v opavské Matici. Připravili jsme si pro vás pár otázek:

 

Jste lektorem na Akademii tradiční čínské medicíny, který vyučuje studium TCM pro domácí použit a lektor na Homeopatické fakultě v Brně. Momentálně také provozujete léčebnou metodu, kterou jste sám vymyslel – edukační homeoterapii. Co bylo ve vašem životě tím hlavním impulsem, který vás dovedl k těmto léčebným metodám?

 

To je jednoduché - sami jsme dlouho nemohli mít děti, manželka opakovaně spontánně potrácela a západní medicína nám už nemohla nic nabídnout, co by nám dávalo alespoň trochu smysl. Takže jsem hledal alternativní postupy. A našel. Máme dva zdravé, dnes už dospělé syny.

 

Jaké vidíte přednosti a rozdíly TCM, homeopatie a edukační homeoterapie vůči tradiční západní medicíně?

 

Nejsou to přednosti, je to spíše jiný způsob léčby a jiný pohled na nemoc, který vychází z rozdílného filozofického vnímání světa. Někomu, vlastně většině, vyhovuje materialistický model západní medicíny, zejména proto, že je prakticky zdarma a není nutné dělat kvůli uzdravení změny v životě, pracovat na sobě. Západní materialistické medicína po vás změny v životě nepožaduje, vlastně je to v jejím pojetí spíš nežádoucí, vyvíjet jako pacient nějakou vlastní iniciativu. Vyžaduje jen platit zdravotní pojištění a polykat pilulky. Klienti kteří mě navštíví z 90% nejsou na začátku setkávání bytostně nastavení na nějakou alternativu, nejčastější důvod proč hledají alternativní řešení je, že model západní medicíny v chronických nemocech prostě nefunguje.

 

Co je to edukační homeoteraie a jak jste na ní přišel, TCM a homeopatie nestačily? 

 

Edukační homeoterapie je jiná. Pracuje výhradně s psychikou klienta, což TCM ani homeopatie nedělá. Ale zejména je zde úplně jiný vztah klient - terapeut. V homeopatii i v tradiční čínské medicíně v našich končinách je terapeut v roli autority, která někoho léčí. Klient je v roli laika, který léčbu pasivně příjmá. Je to v této rovině vlastně velmi podobné, jako v západní medicíně. Edukační homeoterapie se snaží ve Vás objevit schopnosti tak, aby jste si dokázali pomoci sami. Nejste zde v roli pasivního laika, jste aktivně vtaženi do příběhu své nemoci a vědomě se podílíte na jejím odstranění. V rámci edukační homeoterapie to nikdo nedělá za Vás, terapeut zde není v roli, že by Vás léčil. Edukační homeoterapie je vlastně proces sebepoznání, který má své těžiště ve spirituální rovině člověka. Učí nás, že nemoci dostáváme ne proto, že děláme něco špatně (esoterika, psychosomatika), nebo že je to něčí vina (křesťanství), nebo náhodou (západní medicína), ale že nemoci dostáváme od vesmíru z lásky. Edukační homeoterapie dává jiný, nový pohled - nemoc je zde vnímána jako dar, jako velká škola života, ze které můžeme jenom profitovat, pokud to dobře uchopíme. A my sami jsme si pravděpodobně zvolili tuto naší cestu (naše nemoci, ale i naše vztahy) než jsme se na tuto úžasnou planetu narodili.

 

Jaké nemoci se u vás v ordinaci nejčastěji objevují?

 

Specializuji se na pomoc bezdětným párům, pomáhám rodícím maminkám s jehličkami u porodu, v případě zdravotních komplikací bylinkami a dietetikou podle TCM i na začátku nebo během těhotenství, dále pomáhám klientům s onkologickým onemocněním a klientům po mozkové mrtvici. Tyto stavy tvoří 90% mých klientů.

 

Neplodnost je v dnešní době velice závažné téma, přibývá párů, kteří hledají pomoc v umělém oplodnění, jak se na umělé oplodnění z pohledu TCM díváte vy?

 

Umělé oplodnění (IVF) je metoda, která z čistě logického pohledu byla západní medicínou postupem času zneužita. Peníze opět převážily nad zdravotním i lidským aspektem. IVF původně vzniklo se záměrem pomáhat bezdětným ženám které nemají vejcovod (nejčastěji v důsledku operativního ukončení mimoděložního těhotenství) nebo prokazatelně neprůchozí vejcovod (nejčastěji v důsledku prodělaných gynekologických zánětů). Toto je původní indikace umělého oplodnění. Technologie IVF je pro ženy bez funkčního vejcovodu úžasný nápad a pomoc, protože takto postižené ženy nemají jinou možnost jak otěhotnět. Z toho původního záměru vychází i použitá IVF technologie - vajíčko oplodníme mimo lidské tělo, obejmeme nefunkční vejcovod a oplodněné vajíčko dáme rovnou do dělohy. Co se ale děje dnes? Prakticky všechny bezdětné páry, bez podrobné diagnostiky neplodnosti a bez cílené léčby neplodnosti jsou paušálně odesílány na umělé oplodnění. Nikdo nepátrá po příčině, která je ve většině případů řešitelná méně "umělým" a méně drastickým způsobem. Pro většinu stavů neplodnosti, které jsou dnes paušál ně odesílány na umělé oplodnění, existuje jiné, méně riskantní a méně zdraví vyčerpávající řešení. Zamlčují a zlehčují se rizika IVF řešení neplodnosti - prakticky všechny těhotenství takto počaté jsou rizikové a většina jich končí předčasným porodem. Každá žena, která počala dítě metodou IVF startuje těhotenství s obrovskými dávkami syntetických hormonů v těle. Navíc, tím že se dnes bohužel příčina neplodnosti cíleně neléčí, projekt IVF má v sobě ukrytou myšlenku, skutečnou příčinu neplodnosti neřešit, ale obejít - to si málo kdo uvědomuje. Proto zde hrozí riziko, že nevyřešené téma neplodnosti pouze přesuneme do další generace, nebo někam jinam. Nevyřešené věci v životě se totiž mají tendenci vracet – to platí obecně. Nicméně existují manželské páry, které jsou přitahovány myšlenkou, že celý proces oplodnění bude "geneticky kontrolován", "sledován za pomocí nejnovější technologie" a "nic se nezanedbá" a cena, kterou za to zaplatí (teď nemyslím tu v penězích) jim přijde přijatelná. Podle tradiční čínské medicíny každé IVF vyčerpává vrozenou energetickou esenci JING v ledvinách, která je nutná mimo jiné i pro každé další početí a těhotenství. Čili podle TCM se paradoxně každým neúspěšným IVF cyklem žena těhotenství vlastně víc a víc vzdalujete. Podle TCM tuto vrozenou energetickou esenci JING také rodiče předávají svým dětem jako základní energetický vklad do jejich nového života. JING je opěrný základ většiny životních pochodů v našem těle a také jakási rezerva, kam je v případě nejvyšší nutnosti možné sáhnout. Čím více tuto esenci JING vyčerpáme před početím, tím méně ji můžeme našim dětem do jejich života předat.

 

Založil jste webový portál mitdetatko.cz jako pomoc bezdětným párům, jak tato myšlenka vznikla?

 

Základní myšlenka je aktivní přístup budoucích rodičů na cestě k miminku. Naše filozofie jak se k vytouženému miminku přiblížit je velmi jednoduchá – být více zdravý, více v harmonii. Aktivní práce na sobě samém pak přinese miminko jako výsledek zdravějšího fungování organismu jak po stránce fyzické, tak energetické a spirituální. Tato filozofie má ještě jednu velkou výhodu – počít miminko ve stavu většího zdraví je nejlepší cesta ke zdravému těhotenství a zdravému děťátku. Záměr byl tedy vytvořit ucelený systém který bude pomáhat řešit neplodnost páru na všech čtyřech úrovních - na úrovni spirituální (edukační homeoterapie), na úrovni emoční (klasická homeopatie, bachova květová terapie), na úrovni energetické (tradiční čínská medicína) a na úrovní fyzické (fyzioterapie, jóga). Pokud zapojíte na pomoc terapii na všech čtyřech úrovních, je vysoká šance že se podaří najít příčinu neplodnost a vyřešit ji.

 

Jaké zásady by měla dodržovat těhotná žena, aby se cítila psychicky v pohodě, doporučujete také nějaké prostředky?

¨

1). Nenechat se v těhotenské poradně u lékaře vtáhnout do hry na strašení. Jak říkal Jaromír Dušek lékař zde bohužel vystupuje v roli LEKAŘE s krátkým "E" - 3x denně bu bu bu - vyčerpáváte si energeticky ledviny.

2). Nedělat si starosti s malichernostmi a nedůležitými věcmi, nechat víc věci plynout - zbytečným staráním si energeticky vyčerpáváte slezinu.

3) Nepřepracovávat se, zejména v zimně - opět si energeticky vyčerpáváte ledviny.

4) dobrou teplou kvalitní stravu

 

 

Děkuji a moc se na vás těšíme!

Milada Nováková